TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM

Xem theo các đường LINKs: http://www.giaodiem.com/ ...

(có 4 cuốn chưa đưa vào Google host, được dẫn links từng trang web)

&

http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/

 

 

WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

 author's copyright

 

 

  

 

                                                                                                               

 

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

http://tranxuanan-writer.blogspot.com

 

tác phẩm

TRN XUÂN AN

 

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

http://tranxuananwriter.blogspot.com/

&

http://www.tranxuanan--writer.blogspot.com

http://tranxuanan--writer.blogspot.com/

 

 

 

LỜI NGỎ

 

 

 

Thi ca, tiểu thuyết, triết luận và sử học là những gì tôi trân trọng, yêu mến, sáng tạo và nghiên cứu. Nhưng điều quan trọng là qua đó, nhất là ở những tác phẩm sáng tác, tôi đã cố gắng phản ánh trung thực nhận thức, tâm trạng của con người Việt Nam, đặc biệt là vài ba thế hệ ở phần đất Miền Nam, bên này Vĩ tuyến 17, từ 1954 cho đến hôm nay (2006 [ HB6 ]). Trong đó, đậm nét nhất vẫn là bao suy tư, bao nỗi niềm hậu chiến – âm hưởng khôn nguôi của cuộc chiến tranh dài dằng dặc, trên một trăm ba mươi năm (1858 1989). Và điều quan trọng khác: Tôi tự nghiền ngẫm để sáng tạo cho mình và gửi đến cuộc đời một hệ tư tưởng mới, gạt bỏ những yếu tố ngoại lai, nhục quốc thể, khiến cả dân tộc đã hao tổn biết bao xương máu. Tuy vậy, không dám nói là những trang viết của tôi hoàn toàn được viết trong không khí tự do chân chính về sáng tác, nghiên cứu và tự do chân chính về báo chí, xuất bản. Sự áp chế ấy không phải chỉ ở trong nước, mà cả ngoài nước, vì những đối tượng cần thiết phải phê phán lại thiếu trung thực để chấp nhận sự phê phán. Những đối tượng ấy lại là những thế lực thuộc loại bạo quyền, luôn tìm mọi cách để hãm hại người cầm bút.

Tưởng cũng không thừa, khi nhấn mạnh rằng, đề từ này, 70% tỉ trọng của nó dành riêng cho phần sáng tác. Về phần nghiên cứu sử học, chủ yếu là giai đoạn nửa sau thế kỉ XIX, tôi đã đương đầu được trước sức ép nhẹ hơn. Sức ép trong hiện tại với quãng cách thời gian lịch sử rõ ràng có mối quan hệ tác động qua lại (thời đoạn lịch sử càng xa, sức ép trong hiện tại càng giảm độ cuồng bạo, nham hiểm), tùy thuộc vào sự dính líu của những thực thể xã hội, chính trị vào mỗi thời đoạn lịch sử. Đó là một lẽ. Lẽ khác, bởi sự phê phán ở bình diện lịch sử, các thế lực đó dễ chấp nhận hơn (hoặc khó phủ nhận), so với bình diện bản chất, nền tảng của giáo thuyết, ý thức hệ.

Và chắc hẳn các người đọc kính mến đâu cần hỏi: Những bạo quyền nào vậy? Cũng xin thưa trước, cho dù có người vẫn muốn chất vấn đến cùng, với thái độ thân mật hay giận dữ, tôi cũng chỉ lễ độ trả lời: Xin tinh mắt nhận diện những bạo quyền ấy trong những trang sách của tôi.
 

Trần Xuân An
Thứ sáu (thứ bảy cũ), 25-02 HB6 ( 2006 )
[ 28-01 Bính tuất HB6 ]
, lúc 15 g 26' cùng ngày & 01-3 HB6
tại TP. HCM., Việt Nam

http://www.blogger.com/profile/14904482

 

 

danh mục tác phẩm

 

 

 

 

SÁNG TÁC, BIÊN KHẢO

CỦA TÁC GIẢ

(tính đến 2006)

 

1. NANG VA MUA – Nắng và mưa, thơ, Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:              

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/

 

2. HAT CHIEU HON MINH – Hát chiêu hồn mình, thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

 

3. TOI VAN O TREN DUONG – Tôi vẫn ở trên đường, thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

 

4. LANG LE O PHO – Lặng lẽ ở phố, thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

 

5. KE BI NEM VAO BAO – Kẻ bị ném vào bão, thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

 

6. HAT VOI DOI OI THUONG MEN – Hát với đời ơi thương mến, thơ, Nxb. Trẻ, 1996.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

 

7. QUE NHA YEU DAU – Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

 

8. CO MOT NOI LA MAI XANH – Có một nơi lá mãi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:      

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/

http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

 

9. NGOI TRUONG THANG GIENG – Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

 

10. SEN DO, BAI THO HOA BINH – Sen đỏ, bài thơ hoà bình, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/

 

11. PHU CHINH DAI THAN NGUYEN VAN TUONG – Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 11-2005:            

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm

10 tệp chưa đưa lên host Google (từ kỳ 6 đến kỳ 15):

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky6.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky7.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky8.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky9.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky10.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky11.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky12.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky13.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky14.htm
- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky15.htm

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/

   & các trang tiếp theo: … 2a … 2b … 2c …

 

12. NGAU HUNG DOC THO – Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ, 2003; NXB. Văn Nghệ TP. HCM., 2005

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:        

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

 

13. MUA HE BEN SONG – Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đã sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba).

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 6-2005:       

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbs_mo.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsI.htm

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsIII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsIV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsVI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsVII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsVIII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsIX.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsX.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIa.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIIIb.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXIV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbsXV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_txa_mhbs_phuchu.htm

 

14. THO NHUNG MUA HUONG – Thơ những mùa hương, thơ.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

 

15. GIOT MUC, CANH DONG VA VO KICH DIEN – Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoIII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoIV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoVI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thoVII.htm

 

16. NUOC MAT CO VI NGOT – Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn, 1999.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 10-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatIII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatIV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatV.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nuocmatX.htm

 

17. NGUYEN VAN TUONG, THO, VAI NET VE CON NGUOI, TAM HON VA TU TUONG – Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 8-2005:          

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

Blogger (Google) tháng 10-2006: Nguyên tác chữ Hán:

http://www.tranxuanan-writer-3.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer-4.blogspot.com

Blogger (Google) - Web. Tác phẩm Trần Xuân An:

http://www.tranxuanan-writer-5.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer- 6.blogspot.com

 

18. TIEU SU BIEN NIEN PCDT. NGUYEN VAN TUONG – Tiểu sử biên niên Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp” (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001; Nxb. Thanh Niên, 9-2006

Blogger (Google) tháng 2-2006

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

 

19. NHUNG TRANG "DAI NAM THUC LUC" VE KI VI PCDT. NGUYEN VAN TUONG ... – Những trang “Đại Nam thực lục” về Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

 

20. NGUYEN VAN TUONG, "NHUNG NGUOI TRUNG NGHIA TU XUA, TUONG KHONG HON DUOC"  Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được” , khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003; Nxb. Thanh Niên, 9-2006

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 5-2005:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

Blogger (Google) tháng 2-2006

http://tranxuanan-nvtnntnghia.blogspot.com/

http://tranxuanan-nvtnntnghia-2.blogspot.com/

 

21. SUY NGHI VE MOT SO VAN DE TRONG LICH SU CO DAI NUOC TA – Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

(mỗi link + trang có thể chứa đựng từ 1 đến 3 bài hoặc mục):

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisI.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIa.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIb.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIc.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIII.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIIb.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIIc.htm 

- http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_hisIIId.htm

 

22. TIEU LUAN – Tiểu luận, 2005.

Tạp chí điện tử Giao Điểm từ số tháng 5-2005 đến số tháng 1-2006:

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.com     (search)

http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/

 

 

 

 

 

+++ TRANG PHU – Trang phụ (phản hồi: đồng cảm, trao đổi, bổ sung, đính chính…):

Blogger tháng 12-2005 – 2-2006:

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/

 

+++ ĐỐI THOẠI – Đối thoại

Blogger (Google): Web. Tác phẩm Trần Xuân An, tháng 11-2006:

http://tranxuanan-writer-7.blogspot.com

 

 

 

hidden hit counter

 

 

WEBSITE TRAN XUAN AN

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

Trang chủ     Tác phẩm    |    Tác giả    |   

Hình ảnh    |    Liên lạc    |    Góp ý    |

 

 

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

 

 

 

                

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Google,

Yahoo & MSN

                                             search & cache

 

 

 

 

 

LINKs for SEARCHING:

 

Tcđt. Giao Diem

Tcđt. BBCVietnamese

Tcđt. CHIM VIỆT CÀNH NAM

Websites Luan Hoan & Song Vinh

 

MSN Search

Google Search

Yahoo Search

 

 

cập nhật:

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tự động đếm số lượng lần mở trang

chỉ được đặt ở một ít trang, không phải ở

toàn bộ tất cả các trang thuộc "Web.  /  TXA.'s works (books)"

này, và cũng chỉ bắt đầu tính từ ngày 09-3 HB6 ( 2006 ) . . .

Thực sự, ngày khởi đầu xây dựng "Web.  /  TXA.'s works (books)"

là khoảng đầu tháng 11 HB5 ( 04-11-2005 ).

Riêng trang chủ ( main page ) này, được thực hiện vào ngày :

01 tháng 5 năm HB6 ( 2006 ).

 

 

_______________________________

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm là "nơi gặp gỡ của đại khối dân tộc" Việt Nam. Đó là một diễn đàn trên mạng liên thông toàn cầu, chủ biên và ban biên tập chấp nhận mọi chính kiến và chủ kiến học thuật của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo cùng các cây bút thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, sinh sống khắp thế giới, trên cơ sở tôn trọng cứ liệu có giá trị khoa học và sự thật lịch sử. Tác giả chỉ chịu trách nhiệm về những cuốn sách, bài nghiên cứu, tiểu luận và những bài ở dạng nêu ý kiến hoặc sáng tác hư cấu của mình, không có liên đới trách nhiệm nào đối với những tác phẩm của các tác giả khác cùng đăng tải trên Giao Điểm. Tôi gửi sách và bài viết để phổ biến, công bố, đăng tải trên Tạp chí điện tử Giao Điểm cũng với giới hạn trách nhiệm tác giả như vậy. TXA.

 

 

 

 

 

Trần Xuân An's works & contributions  ©  Copyright

 

 

 

C GI GI BN QUYN

( AUTHOR'S COPYRIGHT /

ALL RIGHTS RESERVED )

 

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LIÊN KẾT (DẪN LINKS)

VỚI MỌI TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ, WEBSITES, WEBLOGS

TRONG TINH THẦN GIAO LƯU, ĐOÀN KẾT TỐT ĐẸP

 

VỀ VIỆC DỊCH THUẬT, SAO CHÉP ĐỂ IN ẤN, GHI ĐĨA

VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH NÀO,

XIN VUI LÒNG HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ

THEO ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC.

TÁC GIẢ SẴN DÀNH MỌI ƯU TIÊN CHO ĐỐI TÁC

ĐỂ CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI.

 

MỖI ĐỘC GIẢ ĐỀU CÓ THỂ TỰ IN BẰNG MÁY IN VI TÍNH

THÀNH NHỮNG BẢN IN TẠM ĐỂ ĐỌC

(nội dung của mỗi cuốn sách đã cố định).

 

Không chấp nhận mọi cách thức phỏng tác, cắt bớt, sửa chữa...

 

TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN.

 

Tác giả:

Trần Xuân An

 

 

 

Trở về trang chính

(đầy đủ các mục của web.)

 

Web. Tác phẩm Trần Xuân An

 

_____________

 

FOR READING

Website Trần Xuân An

 

 VIEW ==> ENCODING ==> WESTERN EUROPEAN (WINDOWS)

or

VIEW  ==>  ENCODING  ==>  UNICODE (UTF-8)

-----  AUTOMATIC  ENCODING  -----

 

 


 

  lên đầu trang (top page) 

 

 

 

TOÀN BỘ TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN Ở GOOGLE PAGE CREATOR:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

(các links thuộc Dotster / 1asphost có khi bị trở ngại do đường dẫn truyền)